Bảng giá Tracy Dentist

IMPLANT

Nội dung Đơn vị Phí tính (VNĐ)
Implant toàn hàm All on 4 (*) 4 trụ implant hàm dưới Hàm Liên hệ trực tiếp
Implant toàn hàm All on 4 (*) 4 trụ implant hàm dưới Hàm Liên hệ trực tiếp
Implant toàn hàm All on 4 (*) 4 trụ implant hàm dưới Hàm Liên hệ trực tiếp

CHỈNH NHA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Nội dung Đơn vị Phí tính (VNĐ)
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 1 Liệu trình 110,000,000 VND
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 1 Liệu trình 110,000,000 VND
Chỉnh nha không mắc cài – Invisalign – Cấp độ 1 Liệu trình 110,000,000 VND